Kontaktinformasjon
Adresse: Kjelsåsveien 145, 0491 Oslo

Kollektivtransport:
Buss (34, 54, 25) til Kjelsås stasjon
Tog (L3, R30) til Kjelsås stasjon
Trikk (11, 12) til Kjelsåsalleen

Vi holder åpne atelierer under Oslo Open og har julesalg første helg i desember hvert år.
Interessert i atelier på Frysja? Du kan sette deg opp på Oslo kommunes epost-varsling for utlysning av kommunale atelierer.